Wednesday, 28 January 2015

Kelembutan Itu Rahmat, Kekasaran Itu Musibah

Ucapan kasar itu penyakit menular berbahaya | dan tidak mematikan kecuali bagi empunya

lisan kasar itu menghilangkan martabat lelaki | bila itu wanita maka jauh lebih mengerikan lagi

Lisan tergantung dengan apa yang dipikir, baca, dan dengar | bila kasar lisannya sudah pasti bukan Al-Qur'an yang jadi sumber

Allah berfirman dalam QS3:159 | "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka.

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu"

Kelembutan itu rahmat Allah | kekasaran itu musibah

Muslimah bila lembut maka itu adalah tempatnya | lelaki lembut itu Rasulullah teladannya

Lelaki lembut dan santun itu enggan dan pantang | mendekati wanita yang berlisan kasar

Keimanan, ketentraman, bahagia, dan romantisme | tidak pernah menyatu dengan lelaki berlisan kasar

Yang benar akan dianggap salah bila disampaikan secara kasar | maka jadilah lembut dalam menyampaikan yang benar [felix siauw]

Artikel Terkait