Wednesday, 4 February 2015

Dibalik Kefakiran

Percakapan Para sahabat kaum mustad'afin (sahabat yg diuji dg kefakiran):

Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershodaqoh dengan kelebihan harta mereka”.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershodaqaoh?

Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah shodaqoh, tiap-tiap tahmid adalah shodaqoh, tiap-tiap tahlil adalah shodaqoh, menyuruh kepada kebaikan adalah shodaqoh, mencegah kemungkaran adalah shodaqoh dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shodaqoh “.

bertanya, “ Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”.
(HR. Muslim no. 2376)
Berbahagialah yg diberi kelebihan Harta, tetap ramah, sopan santun, banyak sedekah, dan bagus amal ibadahnya...

Mari perbanyak amal sholeh, STOP GHIBAH, STOP FITNAH, STOP DENGKI...
Balas kedzoliman dengan amal sholeh...

Yaa Robb, jadikan kami Muslim mu'min muttaqien yang mukhlis (selalu ikhlas) dalam segala amal perbuatan...
Jauhkan kami dari Sifat Riya’, Takabbur, Haus Pujian orang lain, Iri, Dengki, Hasad, dan setiap perbuatan buruk yg dapat menghantarkan kami ke Neraka-Mu...

Aamiin...


Artikel Terkait