Wednesday, 23 December 2015

Mengenang kelahiran Baginda Nabi Muhammad

Cincin Nabi Muhammad, juga sebagai stempel kenegaraan

Mengenang kelahiran Baginda Nabi Muhammad

Umat beliau harus tahu tentang ini
Biodata Manusia idola terbaik, Termulia dan terfavorit di Dunia dan akhirat...
Manusia yg tdk pernah berdusta..
Manusia yg setiap langkahnya menjadi teladan bg ummat..
Manusia yg dicinta makhluk langit dan bumi..
Manusia yg dirindu selalu oleh pecintanya...

Manusia teladan itu bernama NABI MUHAMMAD صلي الله عليه و سلم.

Berikut biodata beliau :

GELAR
1. Rasulullah
2. An-Nabi
3. Khootamul Anbiyaa’ wal Mursaliin
3. Al-Mushthofaa
4. Al-Amiin
5. Shollollahu ‘alaihi wa Sallam (Sholawat dari Alloh & salaam atasNya)

KUN-YAH: Abal Qasim

NAMA: Muhammad Bin Abdulloh

NASAB:
(Jalur Ayah)
Abdulloh bin Abdul Muttholib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushoy bin Kilaab bin Murroh bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghoolib bin Fihr bin Maalik bin An-Nadhr bin Kinaanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyaas bin Mudhor bin Nizar bin Ma’ad bin Adnaan bin Isma’iil bin Ibrohiim

Nenek dari jalur ayah: Faathimah binti Amr Al Makhzuumiyyah

(Jalur Ibu)
Aminah binti Wahb bin Abdu Manaaf bin Zuhroh bin Kilaab.

Nenek dari jalur ibu: Barroh binti abdil ‘uzza

NISBAH: Al-Makki (Makkah)

LAHIR:
Makkah, 12 Robii’ul Awwal 52 S.H (Tahun gajah) / 22 April 571 M)

DIUTUS MENJADI ROSUL: saat berumur 40 tahun saat beribadah di gua hiro

HIJRAH KE MADINAH : pada bulan Robii’ul Awwal saat berumur 53 tahun

MENJADI PANGLIMA PERANG SEBANYAK : 27 kali dan mengutus pasukan perang sebanyak ± 56 kali

HAJI : 1 kali

UMROH : 4 kali

WAFAT:
Madinah, senin 12 Robii’ul Awwal 11 H/ (632 M) (genap 63 tahun).

DIMAKAMKAN:
Di Rumah Siti Aisyah, di kompleks Masjid Nabawi

ETNIS:
Arab, suku Quraisy, bani Hasyimiyah

UMMAHATUL MU’MINIIN (Para Istri Nabi):
1. Khoodijah binti Khuwailid,
2. Saudah binti Zum’ah,
3. Aisyah binti Abu Bakar,
4. Hafshoh binti Umar,
5. Zaynab binti Khuzaymah,
6. Hindun binti Abi Umayyah,
7. Zaynab binti Jahsy,
8. Juwayriyah binti Harits,
9. Romlah binti Abu Sufyan,
10. Shoofiyah binti Huyay,
11. Maymuunah binti al-Harits,
12. Mariah binti Syam’un

PUTRA PUTRI NABI:
1. Al-Qoosim,
2. Abdulloh,
3. Zainab,
4. Ruqoyyah,
5. Ummu Kultsuum,
6. Faathimah,
7. Ibrohim

 Semoga Bermanfaat
اللهم صل علے سيدنـا وحبيبنـا وشفيعنـا ومولانـا محمد وعلے آلـہ وصحبـہ وسلم

sumber : Belajar Islam

Artikel Terkait